พศจ.นครนายก ร่วมอำนวยความสะดวกในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ มติที่ ๗๔๖/๒๕๖๖ พศจ.นครนายก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดนครนายก พศจ.นครนายก ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินวัดโพธิ์ไทร พศจ.นครนายก เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พศจ.นครนายก ลงพื้นที่พร้อมกับคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ในการสุ่มตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,456