ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,941