สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๔ ลงพื้นที่วัดบ้านใหม่ เพื่อประสานเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ ในการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,257