วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ถนนอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติ

วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงฆ์ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง และศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้

๑. พระญาณนายก

๒. พระธรรมวรนายก พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๓๐

๓. พระราชวรนายก พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบันคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,941