ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

 

นางสาวจันทร คำดวง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย เอี่ยมอร่าม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวธีรตา ซื่อตรง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอภิรติ อุดมพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางศิรินันท์ ลมงาม
เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน
นางประทุมพร ทางธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,008