พศจ.นครนายก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางประทุมพร ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมีนายสุภกิณห์ เเวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,524