สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก อำนวยความสะดวกสัปเหร่อเข้ารับวัคซีน SINOVAC โรงพยาบาลบ้านนา

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด อำนวยความสะดวกในการเข้ารับวัคซีน SINOVAC สัปเหร่อและผู้ช่วยสัปเหร่อจำนวน ๑๙ คน/รูป ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,069