สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางประทุมพร  ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวอภิรติ  อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถานกักกันของจังหวัดนครนายก โดยปฏิบัติงาน ณ โรงแรมอาทิตยา ตึกใหม่ อำเภอองครักษ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,074