สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๔

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คติธรรม วันอาสาฬหบูชา 2564.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,082