สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกถวายใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี  ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงานและข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  ถวายใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี  ๒๕๖๓ แด่เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดทั้งสองนิกาย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาในจังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,083