สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  และนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564  ณ วัดวังรีและหมู่บ้านวังรี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,164