ร่วมถวายหน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ให้คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง ๒ นิกาย

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหนัาที่ในสังกัด ร่วมถวายหน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ให้คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง ๒ นิกาย (มหานิกาย จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น และธรรมยุต จำนวน  ๒๐๐ ชิ้น) เพื่อถวายแด่พระภิกษุและสามเณรในเขตปกครองต่อไป เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง, วัดตำหนัก (ธ) อำเภอเมืองนครนายก และวัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,130