โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกการณ์การแพร่ระบาด โควิด ๑๙ วันเสาร์ - เข้าวัด

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณรังสี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มีนายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกการณ์การแพร่ระบาด โควิด ๑๙  วันเสาร์ - เข้าวัด โดยมีพระราชเวทีเจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ประธานสงฆ์ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานฆราวาส แจกข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ และชุด DISPOSABLE PROTECTIUE CLOTHING FOR MEDICAL USE ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายก และมูลนิธิกู้ภัยจังหวัดนครนายก ณ วัดพรหมมหาจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,160