นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้ากราบสักการะคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้ากราบสักการะ พระมุนีมายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) ณ วัดตำหนัก (ธ) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก และเข้ากราบสักการะ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เพื่อรายงานตัว ขอคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่งาน รับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาของคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย รวมไปถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ณ วัดตำหนัก (ธ) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,184