เข้าสักการะเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติราชการครั้งแรก

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคมม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าสักการะพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติราชการครั้งแรก ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,133