พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล เลขาเจ้าคณะอำเภอเมือง สังกัดวัดอุดมธานี พระอารามหลวง นำพระภิกษุ ๑๐ รูป เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนของพระภิกษุ โดยมีพระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล เลขาเจ้าคณะอำเภอเมือง สังกัดวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้นำพระภิกษุวัดพรหมณี วัดอุดมธานี พระอารามหลวง วัดส้มป่อย วัดขุมข้าว  และวัดเขาน้อย จำนวน ๑๐ รูป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  ณ โรงพยาบาลนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,166