ตรวจเยี่ยมเคณะกรรมการวัดมณีวงศ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนคณะกรรมการวัดมณีวงศ์ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของนักท่องเที่ยวที่มาสักการะพระพุทธรูปฯและเยี่ยมชมถ้ำพญานาค ณ วัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,346