คณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา ณ จังหวัดนครนายก

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

นางสาวจันทร  คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก, นางสาวธีรตา ซื่อตรง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๘๐ คน โดยมี นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักพัฒนาบุคลากร สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา ณ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้คณะฯได้รับฟังการบรรยายธรรม จากพระมหาสุกฤษฏิ์ ปัญญาวโร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกได้อำนวยความสะดวก และแนะนำประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด ให้แก่คณะฯ ตลอดการศึกษาดูงานดังกล่าว 

ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง, วัดพราหมณี พระอารามหลวง, วัดคีรีวัน, วัดถ้ำสาริกา, วัดเขาทุเรียน และวัดมณีวงศ์
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครนายก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,126