สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  รับมอบน้ำ ข้าวสารและไข่ไก่ จากพระครูปริยัติโพธิสุนทรเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID 19 และเยี่ยมเยือนผู้เช่าที่ดินวัดร้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  รับมอบน้ำ ข้าวสารและไข่ไก่ จากพระครูปริยัติโพธิสุนทร  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก  และเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID 19 (ผู้เช่าที่วัดร้าง) และพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้เช่าที่วัดร้าง  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,339