พระภิกษุประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส เข้ารับถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  อำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส  ที่เข้ารับถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)   ที่โรงพยาบาลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,340