โรงทานคณะสงฆ์แจกอาห่รครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก รับมอบน้ำ ข้าวสาร และไข่ไก่ จากพระครูปริยัติโพธิสุนทร  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก  และเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ผู้ยากจนและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนครนายก.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,344