สนง.พศจ.นย. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ-สามเณร ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค ๑๒ วันที่ ๒ การนี้ได้รับเมตตาจากพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพรหมมณี พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาสเหล่าภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมด้วยพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) และคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง ๒ นิกาย เข้าร่วมพิธี ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,483