สนง. พศจ. นย. ร่วมพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นักธรรมชั้นตรี การนี้ได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานในการปิดการสอบ พร้อมทั้งให้โอวาสแก่พระภิกษุ - สามเณร ผู้เข้าสอบ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,920