สนง.พศจ.นย. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดสว่างอารมณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวอภิรติ อุดมพล และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ส การนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูศาสนธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เป็นเกรียรติลงนาม และพระครูประโชติธรรมานันท์ เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ผู้ดำเนินการทางวัด โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ เป็นผู้นำภาครัฐ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนภาคประชาชน ร่วมด้วยโรงเรียน โรงพยาบาลประจำอำเภอ และไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ และเวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดบริเวณวัดและเสนาสะภายในวัด ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825