สนง.พศจ.นย. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับส่วนราขการจังหวัดนครนายก อาทิ นายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ปลัดจังหวัดนครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ฯลฯ เยี่ยมชมการออกบูธของหน่วยงานราชการ และชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ให้กับชาวบ้าน ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,739