สนง.พศจ.นย. จัดการประชุมโครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ แก้วสม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน จัดการประชุมโครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การนี้ได้รับเมตตาจากพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระผู้รับผิดชอบการดำเนินการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครนายก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825