การประชุมที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อสุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825