นางสาวจันทร คำดวง ผอ.พศจ.นย. ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กอ.รมน. และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,739