สนง.พศจ.นย. ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก นำคณะสงฆ์สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าผู้พิพากษาศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีฯ ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในการนี้ นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดถวายงานคณะสงฆ์ และร่วมพิธีฯ โดยการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825