สนง.พศจ.นย. ร่วมงานพิธีฉลองตราตั้งสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคระตำบล ชั้นโท (จต.ชท.) และตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (รุ่นที่ ๕๖) เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายกีรติมาลัยสันทัด และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานพิธีฉลองตราตั้งสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคระตำบล ชั้นโท (จต.ชท.) และตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (รุ่นที่ ๕๖) ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,825