สนง.พศจ.นย. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการนี้ นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,739