นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผอ.พศจ.นย. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายกีรติ มาลัยสันทัด และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเกาะหวาย พระครูปลัดภวัต ภวตฺโสภโณ (มหาเอ้) เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒ และรักษาการเจ้าอาวาสวัดเกาะหวาย เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะหวายอย่างเป็นทางการ ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เมตตามอบใบตราตั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมประชาชนบ้านเกาะหวายผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมงาน ณ วัดเกาะหวาย ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,456