สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ปักหลักแนวเขต (ชั่วคราว) ของวัดถ้ำสาริกาและวัดนางรอง จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดถ้ำสาริกา ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก และวัดนางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ลงพิกัดเขตพื้นที่ของวัดทั้ง ๒ ในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ สำหรับทำแผนที่วัดโดยประมาณการส่งป่าไม้จังหวัดนครนายก เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นที่ตั้งวัดถ้ำสาริกา และวัดนางรอง ต่อไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,033