นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมงานประชุมเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะกา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมถอดผ้าไตรในงานประชุมเพลิงพระอธิการสุธี ธมฺมธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะกา ซึ่งมรณะภาพด้วยวัยชรา โดยการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติโพธิสุนธร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิจาณาผ้าไตร และพระพครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ร่วมพิจารณาผ้าไตร ณ วัดเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 167,757