นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผอ.พศจ.นย. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายกีรติ มาลัยสันทัด และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) การนี้ได้รับเมตตาจากพระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒ พร้อมด้วยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และพระสังฆาธิการผู้เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ ร่วมพิธีเปิดและตรวจข้อสอบพระภิกษุ สามเณร และนักเรียนที่เข้าสอบในปีนี้ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งพระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ โดยได้เมตตาจากพระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นผู้อ่านหมายแต่งตั้งและนางสาวบุบผา หิมพานต์ เป็นผู้อ่านตราตั้ง ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,920