นายสมชัย เอี่ยมอร่าม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีอุภินมัตถจรกถา

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน "อุภินมัตถจรกถา" ณ วัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 167,757