น.ส.บุบผา หิมพานต์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาตรี โท เอก ร่วมกับ๕ณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายกีรติ มาลัยสันทัด และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาตรี โท เอก จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โดยมีพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง เป็นประธานพิธีเปิดการสอบ การนี้ได้รับเมตตาจากพระราชหรพมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบในสนาม จากนัน้นออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สนามสอบวัดประสิทธิเวช สนามสอบโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สนามสอบวัดป่าขะ สนามสอบโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สนามสอบโรงเรียนวัดเขาหัวนา สนามสอบโรงเรียนปิยชาติพัฒนา และสนามสอบโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 271,524