สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกในการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๓ ของการสอบ ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพรหมมณี พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาสเหล่าภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมด้วยพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) และคณะสงฆ์ภาค ๑๒ จังหวัดนครนายก ทั้ง ๒ นิกาย เข้าร่วมพิธี ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,520