กิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นาสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ของวัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นาสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ของวัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นาสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ของวัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นาสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ของวัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นาสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ของวัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 167,817