กิจกรรม “ผู้ว่าชวนทำความดี" ใส่ผ้าไทยไปปลูกผัก ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าชวนทำความดี" ใส่ผ้าไทยไปปลูกผัก ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน ณ แปลงผักต้นแบบบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก ด้านฝั่งประตูทางออก(สระบัวเดิม)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,065