ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกถวายมุทิตาจิตเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ อำนวยความสะดวก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าพบพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เพื่อถวายมุทิตาจิตเนื่องจากต้องเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,656