การประชุมวางแผนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมรนายอุดมเขตต์ ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการชุม พร้อมมอบหมายภาระงานให้ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,658