สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนตะวันออก และหนใต้

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนตะวันออก และหนใต้ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (ระบบ ZOOM) โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมสนับสนุนหน่วย อ.ป.ต." ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,520