คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบจังหวัดนครนายก โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๕ ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูโสภณชัยวงศ์ เจ้าอาวาสวัดห้วยโรง และพระครูสิริพัฒนธำรง เจ้าอาวาสวัดศรีจุฬา ซึ่งเป็นวัดผู้เข้าร่วมโครงการ นำคณะสงฆ์และประชาชนร่วมต้อนรับและแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการแก่คณะกรรมการฯ โดยมีพระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการฯ ณ วัดห้วยโรง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,631