พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก โดยมีนายอำพล อังคภากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบเงินกองทุนฯ พร้อมมอบโล่รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,920