พิธีมอบประกาศตำบลต้นแบบ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลต้นแบบจังหวัดนครนายก โดยมีพันเอก อภิชาติ  มีธัญญากร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนครนายก (ทหาร) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศตำบลต้นแบบ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดนครนายก  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 167,696