การประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,520