การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายก ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายก ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการประชุม และได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยส่วนราชการ เข้าร่วมรับทรายนโยบายเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการเลี้ยงชีพ ที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,830