การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บ้านบางอ้อใหม่ หมู่ ๑๔ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นางประทุมพร ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวอภิรติ อุดมพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินการดูแล และถวายการต้อนรับพระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนตะวันออก และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดนครนายก ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับความเมตตาจากพระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) พระครูปลัดไพรัตน์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก และมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านนา วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรบ้านนา ส่วนราชการตำบลบางอ้อ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและแสดงศักยภาพของโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดนครนายก ในการประเมินผลการดำเนินโครงการฯครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,870