สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประสานและติดตามหลักสูตรต่อต้านการทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และนางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อติดตามการเรียนการสอน และการเผยแพร่หลักสูตรต่อต้านการทุจริตของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,520