ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านบางอ้อ” ครั้งที่ ๓

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายสมชัย เอี่ยมอร่าม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางศิรินันท์ ลมงาม เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นางประทุมพร ทางธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวอภิรติ อุดมพล และนายกีรติ มาลัยสันทัด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านบางอ้อ” ประจำหนตะวันออก โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุมธานีพระอารามหลวง เป็นประธานการประชุม พระครูปลัดไพรัตน์ ปะภากโร เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะสงฆ์อำเภอบ้านนา นายอำเภอบ้านนา วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (ประถมและมัธยม) โรงพยาบาบประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ บ้านบางอ้อ ร่วมประชุม ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,395