พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการคุณของวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการคุณของวัดอุดมธานี พระอารามหลวง และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการนี้พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) เจ้าอาวาสวัดตำหนัก เมตตาร่วมประกอบพิธี พร้อมพระเถรานุเถระจังหวัดนครนายก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,887